Parcmow

Parcmow övervakar automatiskt underhållet av dina grönytor, utan behov av mänsklig inblandning.
Dess tystlåtna och ekologiska funktion kombineras med reducerade driftkostnader. Laddningsprocessen som sker vid en lågspänningsstation är automatisk och säker. En varaktig klippning med en årlig energiförbrukning på knappa 580 kWh. 

Klippkapacitet 

12.000 m²

Klippmetod

3 flytande klipphuvuden

Knivar

Slitstarka rakbladsknivar

Säkerhet

Lyftsensorer

Driftsäkerhet 

5 sonarer