GDPR

General Data Prtection Regulation

Vi värnar om dina personuppgifter!


Har du hört talas om GDPR? Ingen har väl undgått att EU från och med den 25 maj 2018 inför nya dataskyddsregler i form av GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med EU-förordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter, och ersätter således den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Bland annat har du rätt att erhålla information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas men även rätten att påverka denna behandling.